Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SUNNET: strona spółki
6.12.2023, 21:54

PGI Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania.

Zarząd Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 6 grudnia 2023 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza Piotra Międlara, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 „ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm.” o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z dokonanymi transakcjami nabycia akcji Spółki przez Akcjonariusza.
Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty