Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SUNNET: strona spółki
20.12.2023, 22:57

PGI Sunway Network S.A. zawarcie umowy dystrybucyjnej.

Zarząd Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że dnia 19 grudnia 2023 r. zawarł umowę dystrybucyjną (dalej: „Umowa”) z Milisystem S.A. (dalej: „Dystrybutor”) dotyczącą dystrybucji trenażera strzeleckiego opartego o technologię laserową (dalej: „Produkt”) produkowanego przez Sunway Network LTD (dalej: „Producent”), którego Emitent jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Europy. Umowa obejmuje dystrybucję na terenie Europy z wyłącznością na terenie Polski (z zastrzeżeniem możliwości sprzedaży trenażera przez Dostawcę). Umowa została zawarta na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia.
Emitent poprzez współpracę z Dystrybutorem planuje komercjalizację Produktu Producenta w Europie a w szczególności na terytorium Polski.

Inne komunikaty