Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STF Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2024.

Zarząd Stalprofil SA informuje o stałych datach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2024:
1) Raporty kwartalne: - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 24 maj 2024 r. - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. - 25 listopad 2024 r. 2) Raporty półroczne: - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym – 02 wrzesień 2024 r. 3) Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za 2023 r. – 26 kwiecień 2024 r. - skonsolidowany raport roczny za 2023 r. – 26 kwiecień 2024 r. Zarząd STALPROFIL S.A. zgodnie z § 62 ust. 1 RMF oświadcza, iż Spółka nie zamierza przekazywać odrębnych raportów kwartalnych lecz będzie przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową. Jednocześnie Zarząd STALPROFIL SA informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 RMF Spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2023 i II kwartał roku obrotowego 2024. Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF).

Inne komunikaty