Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FIGENE: strona spółki
13.01.2024, 19:20

FIG Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie

Zarząd FIGENE Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 12 stycznia 2024 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Advanced Company Limited, spółki posiadającej biuro rejestrowe w Republice Maltańskiej, o zawarciu umów o ustanowienie zastawu i zastawu rejestrowego oraz umów ustanowienia prawa użytkowania na akcjach, których przedmiotem jest łącznie 88.600.000 akcji zwykłych na okaziciela FIGENE Capital S.A., stanowiących 41,19% w kapitale zakładowym FIGENE Capital S.A., uprawniających do wykonywania 88.600.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 41,12% ogólnej liczby głosów w Spółce, posiadanych bezpośrednio przez Advanced Company Limited.
Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty