Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STF Informacja o złożeniu przez spółkę zależną Izostal S.A. najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN700 na potrzeby realizacji gazociągu relacji Wężerów – Przewóz.

Zarząd STALPROFIL S.A. w dniu 15 stycznia 2024 roku, powziął informację o wyniku otwarcia przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (Zamawiający) ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: „Dostawa rur stalowych na potrzeby realizacji gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa Wężerów – Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą (postępowanie podzielone na 4 części)”, numer postępowania: ZP/2023/11/0108/PZ.
Postępowanie to było przeprowadzone w ramach Umowy Ramowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2022 z dnia 30 września 2022 roku. Zgodnie z informacją udostępnioną na Platformie Zakupowej O.G.P. Gaz-System S.A., oferta złożona przez spółkę zależną Izostal S.A. dla części 1 w/w zadania inwestycyjnego, o wartości 31,2 mln PLN netto, co stanowi 38,4 mln PLN brutto, okazała się najkorzystniejsza. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje dostawy izolowanych rur stalowych o średnicy DN700 o łącznej długości około 16 km w terminie od 1 sierpnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. O otrzymaniu oficjalnej informacji o wyborze oferty Izostal S.A. jako najkorzystniejszej, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty