Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SUNNET: strona spółki
22.01.2024, 21:10

PGI Zawarcie umowy o zachowaniu poufności

Zarząd Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuję, że dnia 19 stycznia 2024 r. zawarł umowę o Zachowaniu Poufności (dalej: „Umowa”) z Polskim Holdingiem Obronnym sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „PHO”). Niniejsza umowa została zawarta bezterminowo, a zobowiązanie zachowania poufności obowiązuję również w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.
Zawarcie niniejszej Umowy ma na celu uregulowanie warunków dotyczących rozmów i negocjacji mających na celu komercjalizację okularów AR w zastosowaniach wojskowych. O ewentualnych dalszych umowach z PHO Emitent będzie informował odrębnymi raportami. Polski Holding Obronny sp. z o.o. jest czołowym dostawcą i eksporterem uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego produkowanego przez polski przemysł obronny. PHO zajmuje się również sprzedażą sprzętu i maszyn budowlanych. PHO zatrudnia ponad 9 000 pracowników w zakładach produkcyjnych, zlokalizowanych w różnych częściach Polski.

Inne komunikaty