Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KRUK: strona spółki
1.02.2024, 15:41

KRU Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku włoskim

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 80/2023 z dnia 20 października 2023 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarta została umowa (Umowa) pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta – Kruk Investimenti s.r.l. z siedzibą w Mediolanie (Nabywca) a jedną z wiodących grup finansowych we Włoszech (Sprzedający).
Przedmiotem Umowy jest nabycie portfela forward flow niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o wartości nominalnej do 212 mln EUR (916,8 mln zł wg. kursu średniego NBP z dnia 1 lutego 2024 roku). Wierzytelności zostaną nabyte w czterech kwartalnych transzach, począwszy od marca 2024 r. Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Inne komunikaty