Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SUNNET: strona spółki
1.02.2024, 22:49

PGI Zawarcie umowy konsorcjum i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu organizowanego przez NCBiR

Zarząd Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2024 r. zawarł umowę konsorcjum, w skład którego poza Emitentem wchodzą jeszcze cztery podmioty (dwie spółki kapitałowe, instytut wojskowy oraz uczelnia wojskowa) (dalej: „Konsorcjum”). Konsorcjum złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Konkursu nr 1/PERUN/2023 organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Umowa konsorcjum określa prawa i obowiązki poszczególnych uczestników konsorcjum w przypadku wyboru projektu złożonego przez Konsorcjum w ramach konkursu.
Konkurs nr 1/PERUN/2023 dotyczy badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. Nowe technologie w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. Zgodnie z założeniami konkursu, finansowanie mogą otrzymać te projekty, które w największym stopniu rokują na wytworzenie technologii, dzięki której nastąpi wzrost potencjału naukowego i rzeczywiste jego zwiększenie w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. W przypadku wyboru projektu Konsorcjum do realizacji może to mieć istotny wpływ na wyniki finansowe i rozwój Emitenta. O wynikach konkursu Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Inne komunikaty