Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KRUK: strona spółki
16.02.2024, 16:50

KRU Informacja w sprawie rejestracji obligacji serii AO5EUR

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA (KDPW) w Oświadczeniu nr 172/2024 z dnia 16 lutego 2024 r. oświadczył, iż rejestracja 100 000 obligacji na okaziciela serii AO5EUR Emitenta o wartości nominalnej 100 EUR każda, ISIN PLKRK0000820 (Obligacje), nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o dopuszczeniu tych Obligacji do obrotu na rynku regulowanym.
Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt. 1, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Inne komunikaty