Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KRUK: strona spółki
20.02.2024, 11:07

KRU Informacja w sprawie dopuszczenia do obrotu obligacji serii AO5EUR

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 191/2024 z dnia 19 lutego 2024 r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 100.000 obligacji na okaziciela serii AO5EUR spółki KRUK S.A., o wartości nominalnej 100 EUR każda - z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Inne komunikaty