Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KRUK: strona spółki
20.02.2024, 11:29

KRU Informacja w sprawie rejestracji i dopuszczenia do obrotu obligacji serii AO6EUR

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że Krajowy Depozyt Papierów wartościowych SA (KDPW) w Oświadczeniu nr 173/2024 z dnia 19 lutego 2024 r. oświadczył, iż rejestracja 140 000 obligacji na okaziciela serii AO6EUR Emitenta o wartości nominalnej 100 EUR każda, ISIN PLKRK0000838 (Obligacje) nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o dopuszczeniu tych Obligacji do obrotu na rynku regulowanym.
Jednocześnie Emitent informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałą nr 192/2024 z dnia 19 lutego 2024 r. postanowił dopuścić Obligacje do obrotu giełdowego na rynku podstawowym – z dniem rejestracji tych obligacji przez KDPW. Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Inne komunikaty