Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STF Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 14 marca 2024 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. Pana Tomasza Ślęzaka o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.
W przedmiotowym oświadczeniu nie zostały podane przyczyny złożenia rezygnacji. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty