Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KRUK: strona spółki
22.03.2024, 11:34

KRU Ustalenie daty pierwszego notowania po asymilacji obligacji serii AO3EUR i AO4EUR

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) komunikatem z dnia 21 marca 2024 r. poinformował, że od dnia 25 marca 2024 r. obligacje na okaziciela spółki KRUK S.A. serii AO4EUR (KR11228) oznaczone kodem „PLKRK0000812”, a także serii AO3EUR (KRU1228) oznaczone kodem „PLKRK0000804”, zgodnie z oświadczeniem nr 290/2024 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 marca 2024 r. będą notowane pod nazwą skróconą (KRU1228) i oznaczone kodem „PLKRK0000804”.
Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Inne komunikaty