Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KRUK: strona spółki
27.03.2024, 10:39

KRU Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 27 marca 2024 roku podjął uchwałę w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2023 rok oraz rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 18,00 zł na jedną akcję. Pozostałą część zysku netto Spółki za 2023 rok Zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy jest zgodna z przyjętą przez Zarząd 2 grudnia 2021 r. Polityką Dywidendową, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 55/2021.

Inne komunikaty