Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STF Rekomendacja Zarządu STALPROFIL S.A. dotycząca wysokości dywidendy za rok 2023

Zarząd STALPROFIL S.A. w dniu 17 kwietnia 2024 roku podjął uchwałę w sprawie złożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z propozycją podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2023, rekomendując przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki kwoty 5.250.000,00 zł (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), co daje 0,30 zł (trzydzieści groszy) dywidendy na każdą akcję.
Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 17.500.000 sztuk. Jednocześnie Zarząd złoży wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., z propozycją ustalenia terminu prawa do dywidendy na dzień 21 sierpnia 2024 roku oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 11 września 2024 roku.

Inne komunikaty