Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SLT Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – znaczący akcjonariusze

Zarząd Saule Technologies S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2024 roku we Wrocławiu.

Załączniki

Inne komunikaty