Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SLT Udzielenie przez DC24 pożyczki spółce zależnej

Zarząd Saule Technologies S.A. [Emitent] niniejszym informuje, iż 23 kwietnia 2024 roku, w wykonaniu porozumienia, o którego zawarciu Spółka informowała w raporcie ESPI 3/2024 podpisana została umowa pożyczki pomiędzy Saule S.A. – spółką zależną Emitenta i DC24 ASI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dalej Inwestor]. Na mocy podpisanej umowy Inwestor udzielił Saule SA pożyczki w kwocie do 4.586.326,93 EUR, która zostanie wykorzystana na działalność operacyjną Saule SA, w tym spłatę niektórych zobowiązań. Spłata pożyczki ma nastąpić do 31 sierpnia 2024 roku. Odsetki ustalono w wysokości maksymalnej przewidzianej przepisami prawa.

Inne komunikaty