Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SUNNET: strona spółki
23.04.2024, 15:10

PGI Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 kwietnia 2024 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:
Ragnar Trade sp. z o.o. – posiadający łącznie 510 451 akcji Spółki, uprawniających do 510 451 głosów, co stanowiło 47,03% ogólnej liczby głosów na tym WZA oraz 17,01% głosów ogółem w Spółce, Piotr Międlar – posiadający łącznie 241 419 akcji Spółki, uprawniających do 241 419 głosów, co stanowiło 22,20% ogólnej liczby głosów na tym WZA oraz 8,04% głosów ogółem w Spółce, Centurion Finance ASI S.A. – posiadający łącznie 166 333 akcji Spółki, uprawniających do 166 333 głosów, co stanowiło 15,32% ogólnej liczby głosów na tym WZA oraz 5,54% głosów ogółem w Spółce, Karol Szczypek – posiadający łącznie 80 000 akcji Spółki, uprawniających do 80 000 głosów, co stanowiło 7,37% ogólnej liczby głosów na tym WZA oraz 2,66% głosów ogółem w Spółce, Janusz Pietrak – posiadający łącznie 80 000 akcji Spółki, uprawniających do 80 000 głosów, co stanowiło 7,37% ogólnej liczby głosów na tym WZA oraz 2,66% głosów ogółem w Spółce.

Inne komunikaty