Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SUNNET: strona spółki
23.04.2024, 18:41

PGI Wniesienie wkładów niepieniężnych (aportów) oraz objęcie akcji serii B

Zarząd Spółki Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (uchwały opublikowane raportem EBI nr 10/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r.), informuje, że w dniu 23 kwietnia 2024 r. zawarł umowy objęcia 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł oraz cenie emisyjnej wynoszącej 2,71 zł za jedną akcję z Panem Arnoldem Adamczykiem. Wraz z objęciem akcji Spółka zawarła umowę aportową dotyczące wniesienia 50% udziałów w spółce Sunway Network Company Limited z siedzibą w Hongkongu, Chiny („Sunway Network Company Limited”) w zamian za 8.000.000 akcji serii B Spółki. Umowa z Panem Arnoldem Adamczykiem została zawarta zgodnie z parametrami wskazanymi w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2024 r.
Z chwilą zawarcia ww. umowy aportowej na Spółkę przeszła własność 50% udziałów w Sunway Network Company Limited, a Pan Arnold Adamczyk stanie się akcjonariuszem Spółki z chwilą wpisu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy, a prawa z akcji będzie mogł wykonywać z chwilą zapisania akcji na jego rachunku inwestycyjnym (maklerskim). Analogiczna umowa zostanie podpisana z Panem Tomaszem Hofmanem w najbliższym czasie, o czym Spółka poinformuje odpowiednim raportem ESPI. Sunway Network Company Limited jest innowacyjną spółką działającą na rynku technologii AR, VR, VR, MR i XR. Jej oferta obejmuje szeroki zakres zaawansowanych rozwiązań technologicznych dla różnych sektorów przemysłowych. Specjalizuje się ona w tworzeniu rozwiązań informatycznych, w szczególności związanych z unikatową, opatentowaną technologią z zakresu VR/MR. Technologia VR (Virtual Reality) to technika komputerowa, która tworzy symulowany świat, gdzie użytkownicy mogą zanurzyć się w pełni wygenerowanym wirtualnym środowisku, często za pomocą specjalnych okularów VR. MR (Mixed Reality) to połączenie rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości rozszerzonej (AR), która łączy elementy realnego świata z wygenerowanymi komputerowo obrazami, umożliwiając interakcję z rzeczywistymi i wirtualnymi obiektami jednocześnie. Technologia XR (Extended Reality) obejmuje całe spektrum rzeczywistości mieszanej, włączając w to zarówno VR (Virtual Reality – rzeczywistość wirtualna), AR (Augmented Reality – rzeczywistość rozszerzona) oraz MR (Mixed Reality – rzeczywistość mieszana). XR może odnosić się do wszystkich rodzajów doświadczeń immersyjnych, które łączą elementy wirtualne z rzeczywistymi, umożliwiając nowe formy interakcji.

Inne komunikaty