Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STF Rekomendacja Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotycząca wysokości dywidendy za rok 2023

Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 25 kwietnia 2024 roku podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., dotyczącego podziału zysku za rok obrachunkowy 2023.
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku za rok 2023, w tym przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki kwoty 5.250.000,00 zł (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), co daje 0,30 zł (trzydzieści groszy) dywidendy na każdą akcję. Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 17.500.000 sztuk. Do zaproponowanego przez Zarząd terminu ustalenia prawa do dywidendy, przypadającego na dzień 21 sierpnia 2024r. oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 11 września 2024r. Rada Nadzorcza nie wniosła żadnych zastrzeżeń.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-19
STF Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie na przebudowę sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi.
9,20
+0,22
2024-06-05
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 3).
9,40
+0,64
2024-06-05
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 4).
9,40
0,00
2024-05-29
STF Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 4)
8,90
-1,12
2024-05-29
STF Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 3)
8,90
0,00
2024-05-27
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 2).
8,94
0,00
2024-05-27
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 1).
8,94
0,00
2024-05-24
STF Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A., w dniu 23.05.2024r.
9,10
0,00
2024-05-24
STF QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
9,10
0,00
2024-05-23
STF Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.
9,10
+0,44