Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STF Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na budowę gazociągu DN700 relacji Wężerów-Przewóz

Zarząd STALPROFIL S.A. zawiadamia, że w dniu 07 maja 2024 roku powziął informację o wyniku otwarcia przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (Zamawiający), ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4 MPa relacji Wężerów-Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Numer postępowania: ZP/2024/02/0005/TAR.
Zgodnie z informacją udostępnioną na Platformie Zakupowej O.G.P. Gaz-System S.A., oferta złożona przez Konsorcjum firm w składzie: STF Infrastruktura Sp. z o.o. (lider konsorcjum, Wykonawca 1) oraz Stalprofil S.A. (Wykonawca 2), w wysokości 163 900 000,00 zł netto, okazała się najkorzystniejsza. Będąca liderem konsorcjum spółka STF Infrastruktura Sp. z o.o. jest spółką zależną Stalprofil S.A. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje wykonanie gazociągu DN 700 o długości ok 44 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. O otrzymaniu oficjalnej informacji o wyborze ww. oferty jako najkorzystniejszej oraz o podpisaniu umowy z Zamawiającym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-05
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 3).
9,40
+0,64
2024-06-05
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 4).
9,40
0,00
2024-05-29
STF Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 4)
8,90
-1,12
2024-05-29
STF Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 3)
8,90
0,00
2024-05-27
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 2).
8,94
0,00
2024-05-27
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 1).
8,94
0,00
2024-05-24
STF Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A., w dniu 23.05.2024r.
9,10
0,00
2024-05-24
STF QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
9,10
0,00
2024-05-23
STF Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.
9,10
+0,44
2024-05-23
STF Powołanie Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.
9,10
+0,44