Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
HEMP: strona spółki
10.05.2024, 10:55

HMP Rozpoczęcie negocjacji dotyczących nabycia przez Hemp&Health spółki z branży marihuany medycznej

Zarząd Hemp&Health S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10/05/2024 roku zawarł umowę o zachowaniu poufności i wyłączności negocjacji (Umowa), której przedmiotem jest rozpoczęcie negocjacji zmierzających do nabycia przez Emitenta udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki, która m.in. zamierza rozpocząć uprawy marihuany medycznej (Spółka). Wspólnicy Spółki nie są powiązani osobowo oraz kapitałowo z Emitentem.
Kolejnym krokiem będzie podpisanie dokumentu obejmującego kluczowe warunki nabycia udziałów Spółki (Term Sheet), następnie Emitent przystąpi do przeprowadzenia due diligence oraz - w przypadku uzyskania pozytywnej opinii prawników - podpisania umowy inwestycyjnej w ciągu 8 tygodni od zawarcia Umowy. Emitent wskazuje, że ewentualne nabycie udziałów Spółki powinno zbliżyć Emitenta do realizacji swojej strategii polegającej m.in. na produkcji marihuany medycznej. Umowa o poufności wygasa w ciągu dwóch lat od daty jej podpisania przez obie strony. Cena potencjalnego zakupu udziałów Spółki, zostanie pokryta środkami własnymi Emitenta.

Inne komunikaty