Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MANGATA: strona spółki
14.05.2024, 6:22

MGT QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-14    
 
 
  MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna  
  (pełna nazwa emitenta)  
  MANGATA HOLDING SA Metalowy (met)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  43-300 Bielsko-Biała  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Cechowa 6/8  
  (ulica) (numer)  
  +48 33 475 20 08 +48 33 475 20 09  
  (telefon)  (fax)  
  biuro@mangata.com.pl mangata.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  883-000-04-82 890501767  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Wybrane dane Grupy Kapitałowej     
 Przychody netto ze sprzedaży221 096277 34651 13659 004 
 Zysk z działalności operacyjnej21 76830 1235 0356 408 
 Zysk brutto19 15027 1514 4295 776 
 Zysk netto15 39922 1033 5624 702 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej21 59027 0274 9935 750 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 801-12 078-879-2 570 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 755-17 111-1 562-3 640 
 Przepływy pieniężne netto (bez różnic kursowych)11 034-2 1622 552-460 
 Zysk netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)2,253,250,520,69 
 Na dzień31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Suma bilansowa944 051902 385219 501207 540 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania368 510342 77685 68278 835 
 Zobowiązania długoterminowe154 963153 68936 03035 347 
 Zobowiązania krótkoterminowe213 547189 08749 65243 488 
 Kapitał własny razem575 541559 609133 819128 705 
 Kapitał zakładowy1 3351 335310307 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)86,2083,8120,0419,28 
 Średnioważona liczba akcji (w szt.)6 676 8546 676 854   
 Wybrane dane Jednostki dominującej     
 Przychody netto ze sprzedaży3 7473 969867844 
 Zysk z działalności operacyjnej1 838980425208 
 Zysk brutto2 2511 340521285 
 Zysk netto1 7601 052407224 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 490-98345-21 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej6 8305 8991 5801 255 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-675-4 432-156-943 
 Przepływy pieniężne netto (bez różnic kursowych)7 6451 3691 768291 
 Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,260,160,060,03 
 Na dzień31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Suma bilansowa392 544391 69291 27090 086 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 62914 4183 1693 316 
 Zobowiązania długoterminowe10 55110 7882 4532 481 
 Zobowiązania krótkoterminowe3 0783 630716835 
 Kapitał własny378 915377 27488 10186 770 
 Kapitał zakładowy1 3351 335310307 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)56,7556,5013,2013,00 
 Średnioważona liczba akcji (w szt.)6 676 8546 676 854   
 
 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 Raport_kwartalny_2024_03_31.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Mangata Holding S.A. 
    

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-14Leszek JuraszPrezes Zarządu  
 2024-05-14Kazimierz PrzełomskiWiceprezes Zarządu  
 2024-05-14Michał JankowiakCzłonek Zarządu  
 2024-05-14Leszek TargoszCzłonek Zarządu  
      
   
      

Załączniki

Inne komunikaty