Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MANGATA: strona spółki
15.05.2024, 16:06

MGT Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A

Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A., zwołanego na dzień 11 czerwca 2024 roku o godz. 11:00 w Bielsku – Białej przy ulicy Cechowej 6/8.
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami oraz informacjami dodatkowymi, które mają być przedmiotem obrad zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty