Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-01-17
MGT Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.
91,00
0,00
2023-12-21
MGT Powołanie Pana Jacka Osowskiego do Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.
88,50
0,00
2023-12-21
MGT Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. w dniu 21 grudnia 2023 roku.
88,50
0,00
2023-12-21
MGT Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 21 grudnia 2023 roku.
88,50
0,00
2023-11-24
MGT Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
88,50
-2,82
2023-11-24
MGT Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
88,50
-0,56
2023-11-23
MGT Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.
87,50
+0,57
2023-11-23
MGT Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
87,50
+0,57
2023-11-22
MGT Rezygnacja Pana Roberta Czajkowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. ze skutkiem na koniec dnia 15 grudnia 2023 r.
88,00
-0,57
2023-11-07
MGT QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
93,50
0,00
2023-09-12
MGT PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
88,00
0,00
2023-06-27
MGT Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Capital MBO sp. z o.o. w ramach refinansowania nabycia akcji Emitenta
95,00
-1,05
2023-06-06
MGT Określenie przez Zarząd Mangata Holding S.A. Procedury wypłaty dywidendy w euro.
108,00
-2,78
2023-06-06
MGT Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. uchwały o wypłacie na rzecz akcjonariuszy (dywidenda).
106,00
+1,89
2023-06-06
MGT Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. w dniu 6 czerwca 2023 roku.
106,00
+1,89
2023-06-06
MGT Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 6 czerwca 2023 roku.
106,00
+1,89
2023-05-29
MGT Sprawozdanie Zarządu Mangata Holding S.A. sporządzone w trybie art. 345 § 6 kodeksu spółek handlowych
103,00
0,00
2023-05-16
MGT QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
110,00
-0,91
2023-05-15
MGT Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. na wniosek akcjonariusza oraz zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
110,00
-0,91
2023-05-09
MGT Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
114,00
-0,88
  • Poprzednia strona
  • z 45
  • Następna strona