Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MEX Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 14 maja 2024 r.

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. w dniu 14 maja 2024 roku („ZWZ”).
Zarząd Emitenta informuje, że ZWZ odstąpiło od głosowania nad uchwałą w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w sporach pomiędzy Spółką "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi a Członkami Zarządu dotyczącymi wypłaty na rzecz Członków Zarządu Spółki "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi nienależnych świadczeń, wobec niepodjęcia uchwał głosowanych w ramach punktu 18 porządku obrad. Jednocześnie Emitent przedstawia informacje o sprzeciwach do uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy podczas ZWZ. Zgłoszono sprzeciwy do uchwał nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Zgłoszone sprzeciwy zostały zaprotokołowane.

Załączniki

Inne komunikaty