Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MEX Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 14 maja 2024 r.

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A., które odbyło się w dniu 14 maja 2024 r. („ZWZ”).
Zestawienie uwzględnia liczbę głosów przysługujących każdemu z akcjonariuszy na ZWZ, ich procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów.

Załączniki

Inne komunikaty