Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BEST: strona spółki
24.05.2024, 19:38

BST Złożenie oferty nabycia akcji Kredyt Inkaso S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 66/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. dotyczącego otrzymania przez BEST S.A. (Emitent) zaproszenia do złożenia wiążącej oferty w ramach przeglądu opcji strategicznych prowadzonego przez Kredyt Inkaso S.A. (Spółka), Zarząd Emitenta informuje, iż Emitent, w miejsce złożenia takiej oferty Spółce, w dniu 24 maja 2024 r. skierował ofertę bezpośrednio do akcjonariusza Spółki, WPEF VI Holding 5 B.V. Oferta obejmuje nabycie wszystkich należących do WPEF VI Holding 5 B.V. akcji Spółki (tj. 7.929.983 sztuk uprawniających do wykonywania 61,49% ogólnej liczby głosów w Spółce). Złożenie oferty jest kolejnym krokiem w realizacji konsekwentnie podtrzymywanego przez Emitenta zamiaru połączenia Emitenta ze Spółką.
Emitent nie posiada wyłączności w powyższym procesie transakcyjnym prowadzonym przez Spółkę, ani też nie dysponuje informacjami odnośnie liczby ewentualnych innych jego uczestników. Potencjalne przeprowadzenie transakcji z WPEF VI Holding 5 B.V. jest uzależnione od szeregu czynników. Nie ma pewności, czy złożenie oferty przez Emitenta doprowadzi do uzgodnienia warunków transakcji, w tym w zakresie jej struktury i parametrów cenowych, a także kiedy może to nastąpić.

Inne komunikaty