Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RYVU: strona spółki
29.05.2024, 14:36

RVU Uzyskanie statusu Partnera Stowarzyszonego w ramach IPCEI Med4Cure / Obtaining the status of Associate Partner within IPCEI Med4Cure

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 28 maja 2024 roku powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską pierwszego tzw. Istotnego Projektu Wspólnego Interesu Europejskiego („IPCEI”) mającego na celu wspieranie badań, innowacji i pierwszych wdrożeń przemysłowych produktów opieki zdrowotnej, a także innowacyjnych procesów produkcji farmaceutyków. W ramach zatwierdzonego projektu „IPCEI Med4Cure”, zgłoszonego wspólnie przez sześć państw członkowskich – Belgię, Francję, Hiszpanię, Słowację, Węgry i Włochy - Spółka została oficjalnie ogłoszona jednym z 11 i jedynym z Polski Partnerem Stowarzyszonym (ang. Associated Partner).
Status Partnera Stowarzyszonego jest wynikiem pozytywnego wyniku selekcji na poziomie krajowym w ramach konkursu na innowacyjne projekty w obszarze ochrony zdrowia zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Przedmiotem zgłoszonego przez Spółkę do IPCEI Med4Cure projektu, o roboczej nazwie PANACEA-NOVO, jest stworzenie unikatowej platformy do odkrywania nowych celów terapeutycznych z potencjałem w leczeniu nowotworów rzadkich, połączone z kilkoma kampaniami wczesnego odkrycia leków innowacyjnych. Decyzja Komisji Europejskiej o przyznaniu Spółce statusu Partnera Stowarzyszonego nie oznacza jeszcze przyznania Spółce dofinansowania. Uzyskanie powyższego statusu powoduje, że Spółka została zakwalifikowana do ostatniego etapu procesu, jakim będzie udział w konkursie na poziomie krajowym. Rezultatem konkursu będzie ostateczna decyzja dot. warunków, zakresu i intensywności finansowania. Termin ogłoszenia konkursu nie został jeszcze ustalony. Spółka oczekuje, że całkowite koszty projektu, który zostanie zgłoszony do konkursu krajowego wyniosą maksymalnie 142,5 mln zł. Na obecnym etapie Spółka oczekuje, że przeważająca część projektu będzie spełniała kryteria badań przemysłowych, dla których w podobnych projektach intensywność finansowania wynosi ok. 75-80%. Spółka szacuje, że projekt może się rozpocząć w 2025 i potrwać czas ok. 60-72 miesiące. Zarząd Spółki oczekuje, że większość prac w projekcie będzie realizowana przez obecnych pracowników i nie przewiduje istotnego wzrostu zatrudnienia związanego z projektem PANACEA-NOVO.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-27
RVU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ryvu Therapeutics S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r. / Shareholders controlling at least 5% of the votes at the General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A. convened on June 27th, 2024
50,00
0,00
2024-06-27
RVU Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A / Resolutions adopted by the General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
50,20
-0,40
2024-06-17
RVU Spełnienie warunków wypłaty drugiej transzy finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego / Fulfillment of conditions for the disbursement of the Tranche B of financing from the European Investment Bank
51,20
0,00
2024-06-14
RVU Prezentacja danych klinicznych i przedklinicznych dla programu RVU120 podczas Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2024 / Preclinical data on RVU120 and Synthetic Lethality Programs to be presented at at the 2024 European Hematology Association Congress
52,20
+2,11
2024-06-13
RVU Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program
52,20
0,00
2024-06-03
RVU Zawarcie umowy o dofinansowanie z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości / Conclusion of funding agreement with the Polish Agency for Enterprise Development
54,00
0,00
2024-05-29
RVU Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
53,00
+2,26
2024-05-29
RVU Uzyskanie statusu Partnera Stowarzyszonego w ramach IPCEI Med4Cure / Obtaining the status of Associate Partner within IPCEI Med4Cure
53,00
+3,77
2024-05-27
RVU Zawarcie umowy o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju / Conclusion of funding agreement with the National Centre for Research and Development
54,90
0,00
2024-05-22
RVU Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego – art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program – Article 19 of MAR
53,70
+2,42