Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-06-28
BRAS
BSA Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2019 r.
0,03
0,00
2019-06-01
BRAS
BSA Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał
0,03
0,00
2019-02-01
BRAS
BSA Warunkowa sprzedaż współudziału w użytkowaniu nieruchomości gruntowej
0,04
0,00
2018-07-12
BRAS
BSA Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS.A. powyżej progu 5%
0,04
0,00
2018-06-29
BRAS
BSA Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2018 r.
0,02
0,00
2018-06-01
BRAS
BSA Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał
0,04
0,00
2018-03-19
BRAS
BSA Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS.A. poniżej progu 5%
2018-03-05
BRAS
BSA Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS.A. powyżej progu 5%
0,04
+25,00
2018-01-26
BRAS
BSA Sprzedaż nieruchomości
0,04
0,00
2017-06-30
BRAS
BSA ykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2017 r.
0,08
-12,50
2017-06-02
BRAS
BSA Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał
0,07
0,00
2017-05-26
BRAS
BSA Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.05.2017 r.
0,07
0,00
2017-05-25
BRAS
BSA Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS.A. poniżej progu 5%
0,07
2017-05-16
BRAS
BSA Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS.A. powyżej progu 5%
0,08
-12,50
2017-04-28
BRAS
BSA Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał
0,09
+11,11
2017-04-26
BRAS
BSA Zakup nieruchomości ? w celu realizacji budynku mieszkalno-usługowego
0,10
2017-04-12
BRAS
BSA Umowa przedwstępna zakupu ziemi pod pilotażowy dom jednorodzinny
0,15
2017-04-05
BRAS
BSA Warunkowy zakup nieruchomości - w celu realizacji budynku mieszkalno-usługowego
0,16
2017-04-03
BRAS
BSA Akceptacja lokalizacji obszaru inwestycyjnego związanego z budową domów jednorodzinnych
0,19
2017-03-29
BRAS
BSA Zakup nieruchomości - apartamentu w celu wynajmu
0,20
  • Poprzednia strona
  • z 3
  • Następna strona