Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-10-09
JWA
JWA Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
0,28
+9,35
2019-07-04
JWA
JWA Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
0,33
0,00
2019-06-27
JWA
JWA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27 czerwca 2019 roku
0,38
0,00
2019-05-31
JWA
JWA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
0,35
0,00
2019-04-13
JWA
JWA Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
0,34
0,00
2019-04-13
JWA
JWA Powiadomienie o transakcjach na akcjach przez osobę zarządzającą
0,34
0,00
2019-04-11
JWA
JWA Zakończenie negocjacji dotyczących sprzedaży marki SQTER bez rozstrzygnięcia
0,38
0,00
2019-04-08
JWA
JWA Podpisanie umowy o zachowaniu poufności oraz rozpoczęcie negocjacji dotyczących sprzedaży marki SQTER
0,40
+6,97
2019-04-04
JWA
JWA Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
0,31
+7,69
2019-04-04
JWA
JWA Powiadomienie o transakcjach na akcjach przez osobę zarządzającą
0,31
+7,69
2019-04-04
JWA
JWA Podsumowanie skupu akcji własnych
0,31
+8,33
2019-03-25
JWA
JWA Rozpoczęcie negocjacji dotyczących zakupu alternatywnej platformy reklamowej Foobs wykorzystującej mechanizmy interaktywnej gry terenowej.
0,45
-0,44
2019-03-21
JWA
JWA Uruchomienie usługi SQTER
0,46
+5,83
2019-03-12
JWA
JWA Zakończenie negocjacji i podpisanie umowy z firmą Arkus&Romet Group sp. z o.o.
0,60
+3,00
2019-03-06
JWA
JWA Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
0,53
0,00
2019-03-06
JWA
JWA Niezłożenie oferty w postępowaniu przetargowym z powodu błędów systemu ePUAP
0,53
0,00
2019-03-06
JWA
JWA Zakończenie negocjacji i podpisanie umowy z firmą Multimotors
0,55
+5,09
2019-02-26
JWA
JWA Zmiana marki biznesowej dla usług transportowych i kurierskich świadczonych za pomocą skuterów na Sqter
0,73
-1,37
2019-02-25
JWA
JWA Podpisanie umowy z firmą Alia Broker sp. z o.o.
0,76
-7,89
2019-02-22
JWA
JWA Podjęcie decyzji o zamiarze wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
0,71
+5,63
  • Poprzednia strona
  • z 6
  • Następna strona