Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-10-14
KOMPUTRON
KOM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A.
2,87
+1,74
2019-10-08
KOMPUTRON
KOM Treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.
2,75
0,00
2019-10-04
KOMPUTRON
KOM Informacja nt. wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia określonych czynności rewizji finansowej.
2,83
-0,71
2019-10-02
KOMPUTRON
KOM Zawarcie aneksów do umów dotyczących finansowania bankowego.
2,93
-3,41
2019-10-01
KOMPUTRON
KOM Zawarcie aneksów do umów dotyczących finansowania bankowego.
2,93
-3,41
2019-10-01
KOMPUTRON
KOM Treść uchwały podjętej po wznowieniu obrad przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.
3,06
+1,96
2019-09-30
KOMPUTRON
KOM Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A.
2,93
-3,41
2019-09-24
KOMPUTRON
KOM Zawarcie aneksu do umów kredytowych oraz do umowy o limit na gwarancje przez Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.
3,06
+1,96
2019-09-20
KOMPUTRON
KOM Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia określonych czynności rewizji finansowej
3,20
-5,31
2019-09-20
KOMPUTRON
KOM Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.
3,20
-3,44
2019-09-20
KOMPUTRON
KOM Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.
3,20
-3,44
2019-09-19
KOMPUTRON
KOM Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A.
3,05
+4,92
2019-09-18
KOMPUTRON
KOM Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w zw. z upoważnieniem do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A.
2,93
+4,10
2019-09-17
KOMPUTRON
KOM Decyzja znaczącego akcjonariusza w sprawie sposobu głosowania podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. w zakresie planowanych działań w kierunku możliwej emisji akcji lub obligacji zamiennych na akcje
2,72
+2,21
2019-09-05
KOMPUTRON
KOM Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.
2,67
+1,50
2019-08-31
KOMPUTRON
KOM Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 września 2019 r. oraz zgłoszenie zmian do projektów uchwał.
2,70
+3,70
2019-08-30
KOMPUTRON
KOM Zawarcie aneksów do umowy faktoringowej przez Emitenta
3,00
-10,00
2019-08-29
KOMPUTRON
KOM QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
3,08
-2,60
2019-08-28
KOMPUTRON
KOM Informacja nt. umowy na faktoring wierzytelności pomiędzy spółką z Grupy Kapitałowej Komputronik a Pekao Faktoring sp. z o.o
3,06
+0,65
2019-08-27
KOMPUTRON
KOM Zawarcie aneksu do umów kredytowych oraz do umowy o limit na gwarancje przez Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta
3,20
-5,00
  • Poprzednia strona
  • z 36
  • Następna strona