Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-03-06
KOMPUTRON
KOM Informacja nt. prawomocnego uchylenia wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sprawie powództwa wzajemnego z udziałem spółki zależnej Emitenta
4,29
0,00
2019-02-08
KOMPUTRON
KOM QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
4,14
+5,56
2019-02-05
KOMPUTRON
KOM Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego
3,72
0,00
2019-01-31
KOMPUTRON
KOM Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020
3,73
+0,27
2018-12-17
KOMPUTRON
KOM PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
3,24
0,00
2018-12-12
KOMPUTRON
KOM Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego
3,34
0,00
2018-11-13
KOMPUTRON
KOM Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Komputronik S.A.
2,97
+3,03
2018-11-09
KOMPUTRON
KOM Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy Komputronik a mBankiem
3,00
-6,67
2018-10-22
KOMPUTRON
KOM Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej Komputronik a Bankiem Millennium
3,46
+0,58
2018-10-01
KOMPUTRON
KOM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Komputronik S.A. w dniu 28 września 2018 r.
3,48
+0,57
2018-09-28
KOMPUTRON
KOM Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.
3,45
+1,45
2018-09-28
KOMPUTRON
KOM Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.
3,45
+1,45
2018-09-27
KOMPUTRON
KOM Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia określonych czynności rewizji finansowej
3,50
-1,43
2018-09-27
KOMPUTRON
KOM Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.
3,50
-1,43
2018-09-20
KOMPUTRON
KOM Aktualizacja informacji w sprawie ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean & Carbon Energy S.A. i innymi
3,49
0,00
2018-09-14
KOMPUTRON
KOM Ugoda pomiędzy Grupą Komputronik a Clean & Carbon Energy S.A. i innymi
3,72
-1,88
2018-09-05
KOMPUTRON
KOM RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
3,98
-3,02
2018-09-05
KOMPUTRON
KOM R /: formularz raportu rocznego
3,98
-3,02
2018-09-05
KOMPUTRON
KOM Korekta raportów Komputronik S.A. za rok obrotowy 2017/2018
3,98
-3,52
2018-08-31
KOMPUTRON
KOM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
4,05
-1,73
  • Poprzednia strona
  • z 34
  • Następna strona