Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-06-21
MERA
MER Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu MERA S.A. w dniu 18 czerwca 2019r.
0,88
0,00
2019-05-22
MERA
MER Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2019r. wraz z projektami uchwał
0,95
0,00
2018-12-27
MERA
MER Zbycie znaczącego pakietu akcji.
1,11
0,00
2018-12-24
MERA
MER Lista Akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów.
1,11
0,00
2018-11-30
MERA
MER Podjęcie przez Radę Nadzorczą MERA S.A. Uchwały – Wybór Biegłego Rewidenta
1,19
0,00
2018-11-20
MERA
MER Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 grudnia 2018r. wraz z projektami uchwał
1,19
0,00
2018-10-30
MERA
MER Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem.
1,19
0,00
2018-06-29
MERA
MER Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu MERA S.A. w dniu 28 czerwca 2018r.
1,02
0,00
2018-06-01
MERA
MER Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018r. wraz z projektami uchwał
1,02
0,00
2017-12-21
MERA
MER Nabycie akcji Teliani Valley Polska S.A.
1,53
0,00
2017-11-30
MERA
MER Podjęcie przez Radę Nadzorczą MERA S.A. Uchwały – Wybór Biegłego Rewidenta
2017-06-20
MERA
MER Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu MERA S.A. w dniu 19 czerwca 2017 r.
1,49
0,00
2017-06-15
MERA
MER Sprzedaż spółki zależnej MULTI PB Sp. z o.o.
1,49
0,00
2017-05-30
MERA
MER Korekta raportu bieżącego nr 3/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2017r. wraz z projektami uchwał.
1,51
0,00
2017-05-22
MERA
MER Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2017r. wraz z projektami uchwał
2017-04-19
MERA
MER Decyzja administracyjna Prezesa URE odnośnie kary dla MERA S.A.
1,46
+4,79
2017-04-04
MERA
MER Nabycie akcji Teliani Valley Polska S.A.
1,45
2016-11-29
MERA
MER wybór audytora - Kancelaria Biegłego Rewidenta Profin
1,50
-6,67
2016-07-15
MERA
MER Wszczęcie postępowania administracyjnego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
1,48
2016-06-27
MERA
MER Lista Akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów.
  • Poprzednia strona
  • z 2
  • Następna strona