Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-09-12
MAXIPIZZA
MXP Objęcie emisji akcji serii I
0,90
0,00
2019-06-28
MAXIPIZZA
MXP Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ Maxipizza S.A. w dniu 28.06.2019 r.
0,87
+4,60
2019-06-28
MAXIPIZZA
MXP Zawarcie umowy przyrzeczenia sprzedaży lokalu usługowego w Kielcach
0,87
+4,60
2019-06-28
MAXIPIZZA
MXP Złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPSW.02.05.00 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.
0,87
+4,60
2019-06-01
MAXIPIZZA
MXP Zwołanie ZWZA Maxipizza S.A. na dzień 28.06.2019 r.
0,89
0,00
2019-04-29
MAXIPIZZA
MXP Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
0,82
+1,22
2019-03-28
MAXIPIZZA
MXP Przedłużenie umowy o kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej
0,88
0,00
2019-03-26
MAXIPIZZA
MXP Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ Maxipizza S.A. w dniu 21.03.2019 r.
0,92
-3,26
2019-02-22
MAXIPIZZA
MXP Zwołanie NWZ Maxipizza S.A. na dzień 21.03.2019 r.
1,01
+2,97
2019-02-15
MAXIPIZZA
MXP Oddalenie zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie powództwa o stwierdzenie nieważności oraz uchylenie uchwał NWZ Spółki z dnia 5.09.2018 r.
1,00
+1,00
2018-12-08
MAXIPIZZA
MXP Złożenie odpowiedzi na pozew o stwierdzenie nieważności oraz uchylenie uchwał NWZ z dnia 5.09.2018 r. wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia
0,80
0,00
2018-11-19
MAXIPIZZA
MXP Otrzymanie zawiadomienia w trybie art.69 Ustawy o ofercie publicznej
0,75
+1,33
2018-11-16
MAXIPIZZA
MXP Otrzymanie przez Spółkę pozwu o stwierdzenie nieważności oraz uchylenie uchwał NWZ Spółki z dnia 5.09.2018 r. wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia.
0,75
0,00
2018-11-14
MAXIPIZZA
MXP Wniesienie przez Emitenta zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie powództwa o stwierdzenie nieważności oraz uchylenie uchwał NWZ Spółki z dnia 5.09.2018 r.
0,77
-2,60
2018-11-08
MAXIPIZZA
MXP Otrzymanie postanowienia w sprawie powództwa o stwierdzenie nieważności oraz uchylenie uchwał NWZ Spółki z dnia 5.09.2018 r.
0,80
0,00
2018-10-15
MAXIPIZZA
MXP Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
0,74
0,00
2018-10-12
MAXIPIZZA
MXP Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
0,74
0,00
2018-10-02
MAXIPIZZA
MXP Zawiadomienie o otrzymaniu od osób pełniących obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR
0,62
+19,35
2018-09-28
MAXIPIZZA
MXP Objęcie emisji akcji serii G
0,61
+1,64
2018-09-20
MAXIPIZZA
MXP Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na ustaloną przez Zarząd Emitenta cenę emisyjną akcji serii G
0,61
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 3
  • Następna strona