Trwa ładowanie...
bESoJOOd
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2021-11-19
OAT
OAT Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
39,00
+1,03
2021-11-19
OAT
OAT Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
39,00
+1,03
2021-11-19
OAT
OAT Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR
39,00
+0,64
2021-11-09
OAT
OAT Uchwała Zarządu OncoArendi Therapeutics SA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
39,45
+0,51
2021-11-02
OAT
OAT Informacja nt. wyboru wykonawcy w celu zorganizowania i kompleksowego przeprowadzenia badania klinicznego pierwszej fazy typu ‘First in Human’ dla związku OATD-02.
42,50
-5,18
2021-10-29
OAT
OAT QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
41,65
0,00
2021-10-14
OAT
OAT Rejestracja zmiany Statutu Spółki
38,70
+0,52
2021-09-27
OAT
OAT PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
45,00
-0,33
2021-09-10
OAT
OAT Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela Emitenta
45,50
0,00
2021-09-09
OAT
OAT Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki
45,50
+1,21
2021-08-26
OAT
OAT Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR
44,00
-1,48
2021-08-16
OAT
OAT Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
46,10
-0,98
2021-08-04
OAT
OAT Oświadczenie KDPW w sprawie akcji serii E
46,80
0,00
2021-07-09
OAT
OAT Informacja nt. otrzymania interpretacji podatkowej
49,25
-0,51
2021-06-30
OAT
OAT Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
51,10
0,00
2021-06-30
OAT
OAT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 roku.
50,20
+1,79
2021-06-30
OAT
OAT Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 roku
50,20
+1,79
2021-06-16
OAT
OAT Informacja nt. rozszerzenia współpracy z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w obszarze odkrywania i rozwoju leków małocząsteczkowych modulujących funkcje RNA rozpoczęcia negocjacji licencyjnych.
48,25
-1,76
2021-05-28
OAT
OAT Powołanie członków Zarządu spółki na nową kadencję
47,90
-1,46
2021-05-28
OAT
OAT Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
47,90
-1,46
  • Poprzednia strona
  • z 6
  • Następna strona
bESoJOOL