Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
finanse
05.03.2020 18:07

Kruk miał 276,39 mln zł zysku netto, 440,34 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Kruk odnotował 276,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 330,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zysk operacyjny wyniósł 440,34 mln zł wobec 478,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1251,06 mln zł w 2019 r. wobec 1164,81 mln zł rok wcześniej.

Wynik netto Grupy w 2019 roku wyniósł 277 mln zł i był o 16% niższy niż w 2018 roku. Na spadek wyniku rok do roku wpływ miało kilka negatywnych czynników. Jednocześnie Kruk osiągnął w 2019 roku rekordowe spłaty z portfeli własnych oraz rekordową EBITDA gotówkową, podano. EBITDA gotówkowa wyniosła 1 130 mln zł i była o 12% wyższa w skali roku.

"Rok 2019 był wymagającym okresem, w którym skumulowało się kilka niesprzyjających dla nas zdarzeń. Wymienię tu negatywną aktualizację wartości detalicznego portfela w Hiszpanii, która wyniosła 45 mln zł oraz odpisanie części portfela na Słowacji w kwocie 19 mln zł. Dodatkowo, w przypadku nabytych spółek zdecydowaliśmy odpisać wartość firmy serwisowej we Włoszech na kwotę 13 mln zł. W 2019 roku ucierpieliśmy również ze względu na zmiany kursów walut - ich negatywny wpływ wyniósł ponad 30 mln zł" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

"Z tej perspektywy osiągnięte 277 mln zysku to solidny wynik, ale moje oczekiwania były wyższe. Spadek o 16% w porównaniu do 2018 roku nie zmienia moich priorytetów - chcę, aby Kruk był firmą rosnącą, z intencją dzielenia się zyskami z akcjonariuszami. Kruk, będąc spółką giełdową, urósł już od 2011 roku ponad 4 razy na zysku netto i wypłacił 262 mln zł dywidendy" - zaznaczył prezes.

Nakłady na portfele wierzytelności w 2019 roku wyniosły 781 mln zł przy wartości nominalnej 8,3 mld zł i były niższe o 44% r/r. Jednocześnie stopy zwrotu brutto szacowane na moment inwestycji z portfeli nabytych w 2019 roku wynoszą średnio ponad 24%, w porównaniu do 22% dla inwestycji z 2018 roku.

W czwartym kwartale Kruk był aktywny na sześciu rynkach swojej działalności, zgodnie z zapowiedzią powracając do inwestycji na rynku włoskim. W ostatnich trzech miesiącach 2019 roku nakłady wyniosły 389 mln zł. Wartość portfela na bilansie wzrosła o 3% r/r do 4,2 mld zł przy spodziewanych przyszłych przepływach (ERC) na poziomie 7,6 mld zł, podano także.

"Ubiegły rok zaskoczył nas niższą od zakładanej pod koniec 2018 roku podażą portfeli w Polsce. Jednocześnie świadomie zdecydowaliśmy się ograniczyć inwestycje we Włoszech i Hiszpanii w pierwszych trzech kwartałach. W efekcie zainwestowaliśmy istotnie mniej niż w 2018 roku, jednak, co dla naszego biznesu jest bardzo ważne, inwestycje dokonaliśmy na istotnie wyższych zwrotach transakcyjnych, niż te w 2018 roku. Miniony rok był bardzo udany pod względem inwestycji na rynku rumuńskim. Nabyliśmy 50 portfeli o łącznej wartości 254 mln zł osiągnęliśmy 76% udziału w rynku, a samą wartość nakładów poprawiliśmy o 72% względem roku 2018" - powiedział prezes.

Kruk podał, że spłaty z Polski i Rumunii stanowiły 77% całość odzyskanych kwot w ub. roku. We Włoszech spłaty wyniosły 185 mln zł i przekroczyły o 46% wartość spłat z całego 2018 roku. W 4 kwartale 2019 roku, w efekcie dobrych spłat oraz dzięki systematycznemu wzrostowi przekazań wierzytelności do obsługi sądowej, Kruk rozpoznał pierwszą istotną pozytywną aktualizacje w kwocie 13 mln zł we Włoszech. Jednocześnie spłaty w Hiszpanii, mimo zanotowanego znaczącego wzrostu r/r były nadal poniżej oczekiwań, co przełożyło się na negatywną rewaluację portfela.

"2019 zamknęliśmy rekordowym wynikiem spłat blisko 1,8 mld zł, podnosząc rezultat poprzedniego roku o 13%. Szczególnie cieszy mnie ostatni kwartał, w który wypracowaliśmy 475 mln zł, najwięcej w historii działalności Kruka. Jest to efekt ciężkiej pracy na wszystkich rynkach, coraz lepszej efektywności operacyjnej i organizacji, którą chciałbym dalej doskonalić w 2020 roku. Pracujemy nad kontynuowaniem pozytywnego trendu w spłatach. Szczególnie we Włoszech, gdzie dokonaliśmy pierwszej pozytywnej aktualizacji wartości włoskich portfeli. Przed nami ciągle dużo pracy, ale jest to historyczny moment i dobry prognostyk na przyszłość. Podobne wyzwania nadal czekają na nas w Hiszpanii w 2020 roku, która niestety rok 2019 kończy dużym odpisem naszych portfeli" - powiedział także Krupa.

Kruk podał, że łączna wartość jego linii kredytowych wynosi 1,9 mld zł, z czego 64% jest w euro. Dodatkowo w 2019 roku spółka wyemitowała obligacje o łącznej wartości 215 mln zł. Poziom wskaźnika długu netto do EBITDA gotówkowej na koniec 2019 roku wyniósł 2,3x, a wskaźnik długu odsetkowego netto do kapitałów własnych 1,3x.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 386,52 mln zł wobec 57,82 mln zł straty rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,25 mld zł w 2019 r.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
06-03-2020

Stop mowie bo dzieci słysząA te portfele to z prawdziwej skóry? Bo kupiłbym jeden dla żony- czerwony poproszę

Rozwiń komentarze (1)