Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

0
Podziel się

Grupa Azoty Polyolefins (GAP) - spółka zależna Grupy Azoty i Zakładów Chemicznych Police - zawarła aneks do umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police (umowa EPC) z 11 maja 2019 r. zawartej z i Hyundai Engineering - aneks przewiduje m.in.: zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy o 33,2 mln euro oraz wydłużenie harmonogramu realizacji projektu Polimery Police o 3 miesiące, podały ZCh Police.

Przegląd informacji ze spółek
bDSxJCNx

GTC Holding podwyższył cenę w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Globe Trade Centre (GTC) do 8,76 zł z 6,89 zł za akcję, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

S&P Global Ratings podtrzymał rating Cyfrowego Polsatu na poziomie BB+ oraz jego pozytywną perspektywę, podała agencja.

Rawlplug zarejestrował w Wietnamie spółkę zależną, która będzie prowadziła działalność produkcyjną polegającą na produkcji wyrobów budowlano-montażowych z oferty Rawlplug, podała spółka.

bDSxJCNz

Rada nadzorcza Stalproduktu wyraziła zgodę na rozpoczęcie przez spółkę procesu przeglądu opcji strategicznych, podała spółka.

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 38,3 mln zł we wrześniu br., co oznacza wzrost o 10% w skali roku.

Rada nadzorcza Libetu powołała Sławomira Salamona w skład zarządu spółki, powierzając mu funkcje członka zarządu, podał Libet.

Wartości nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę Kruk wyniosła 33 mln zł w III kw. 2020 roku i była niższa o 60% w skali roku. Kwota spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę wyniosła w tym czasie 452 mln zł i wzrosła o 4% r/r, podała spółka.

bDSxJCNF

Unihouse - spółka zależna Unibepu - zawarła umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. "Storgatan 66" w Sundsvall w Szwecji za ok. 38,5 mln SEK netto, co stanowi równowartość ok. 16,5 mln zł netto, podał Unibep.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie VRG zwołane na 13 października br. zostało odwołane, podała spółka. Akcjonariusze mieli m.in. podjąć uchwałę o nabyciu nie więcej niż 46 891 168 akcji własnych, tj. 19,09% kapitału zakładowego a łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji miała wynosić do 135,05 mln zł.

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 10,9 mln zł we wrześniu br., podała spółka. Spółka podała wcześniej, że we wrześniu 2019 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 13,2 mln zł.

Gra "The Medium" zostanie wydana na Xbox Series X, Xbox Series S oraz PC 10 grudnia 2020 r., podał Bloober Team.

bDSxJCNG

Konsorcjum firm PBDI (podmiot zależny w 90% od Erbudu) oraz Electrum zawarło umowę na roboty przy budowie farmy wiatrowej Laszki za 45,86 mln zł netto, w tym dla PBDI - 35,62 mln zł netto, podał Erbud.

Allegro.eu zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w poniedziałek, 12 października 2020 r., podała giełda.

Biomed-Lublin jeszcze w tym roku zamierza zaprezentować nową strategię, zakładającą działania w większej skali. Spółka nie wyklucza rozbudowy mocy produkcyjnych, jeśli zostaną potwierdzone skuteczność i bezpieczeństwo leku na COVID-19, poinformował ISBnews.TV prezes Marcin Piróg.

LPP planuje rozszerzenie systemu identyfikacji radiowej (RFiD) na kolejne trzy marki w przyszłym roku, a łączny koszt szacuje na kilkadziesiąt milionów złotych, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. Dodał, że spółka skupia się obecnie na utrzymaniu płynności i nie planuje uruchomienia na razie buy-backu.

bDSxJCNH

Vivid Games zanotował 0,21 mln zł zysku netto we wrześniu 2020 roku oraz 2,02 mln zł zysku netto narastająco w okresie styczeń-wrzesień, podała spółka, prezentując wstępne wyniki. Spółka podtrzymała też prognozę na 2020 rok.

Enea zakończyła wartą ponad 123 mln zł modernizację bloku nr 5 w Elektrowni Połaniec, dzięki której moc bloku została zwiększona do 242 MW, podała spółka. Projekt był częścią programu dostosowania aktywów wytwórczych Grupy Enea do nowych wymagań środowiskowych wynikających z konkluzji BAT (Best Available Techniques).

MaForm Holding Luxembourg nabył w wezwaniu na Fabryki Mebli Forte 2 050 218 akcji spółki, podało PKO BP Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie.

Vigo System miało 12,9 mln zł przychodów w III kw. 2020 r. wobec 11,9 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Jak podkreślono, to najlepszy wynik III kwartału roku w historii spółki. 9 miesięcy 2020 r. Vigo System zamknęło z 39,2 mln zł przychodów (wzrost o 22% r/r).

bDSxJCNI

Pharmena zamierza przeprowadzić nową emisję akcji serii F o wartości 1,5 mln zł bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji prywatnej, podała spółka. Celem emisji jest sfinansowanie badań "Proof of concept" na modelach zwierzęcych, w celu ustalenia efektywnej dawki 1-MNA jako kandydata na lek w infekcji wirusem Sars-Cov-2.

Gra "Goetia" zadebiutowała na platformie Nintendo Switch w Japonii, podał Forever Entertainment.

LPP oczekuje, że ze względu na pandemię skonsolidowane przychody spadną o maksymalnie 15%, marża brutto może się kształtować w przedziale 47-49%, a zysk operacyjny powyżej zera w roku obrachunkowym 2020/21, podała spółka.

LPP planuje 730 mln zł nakładów inwestycyjnych w roku obrotowym 2020/2021. Grupa zakłada w tym czasie wzrost powierzchni o 11% r/r tj. do 1 363,5 tys. m2, podało LPP.

Inno-Gene zakończyło wybór partnerów i podpisywanie umów związanych z procesem przeniesienia notowań na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) i przewiduje złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w IV kw. br., podała spółka.

InventionMed podpisał umowę o poufności z Cutera Inc. w związku z możliwością nawiązania współpracy biznesowej w zakresie rozwoju symulatorów medycznych, podała spółka.

Akcje Allegro.eu mogą znaleźć się w indeksie największych spółek WIG20 po kilku dniach od debiutu na GPW, zastępując wśród blue-chipów mBank, ocenia zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Michał Stalmach. Według niego, w październiku możemy być świadkami rekordowo wysokich obrotów na GPW.

OT Logistics zawarło z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście umowę sprzedaży nieruchomości wraz z zabudowaniami, położonych w Szczecinie, podała spółka. Łączna cena netto sprzedaży została określona na kwotę 7 mln zł.

LPP odnotowało 30,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. r. obr. 2020/2021 (1 maja - 31 lipca 2020) wobec 31,94 mln zł zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku, podała spółka w raporcie.

Immofinanz uplasował niezabezpieczone obligacje uprzywilejowane o łącznej wartości 500 mln euro. Papiery cechują się stałym kuponem 2,5% i 7-letnim terminem wykupu, podała spółka.

Vilniaus Kogeneracin Jgain złożył do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) oraz Generali Towarzystwa Ubezpieczeń żądania wypłaty gwarancji należytego wykonania w wysokości 14,97 mln euro z tytułu umowy z Rafako na budowę bloku kogeneracyjnego w Wilnie, podało Rafako.

Decyzją Sądu Okręgowego w Katowicach postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy stało się prawomocne, podała spółka.

PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) w wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości posiadanego pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej (PGG) rozpoznała odpis w wysokości -389 mln zł, podała spółka.

ATM wystąpił do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego 36 343 344 akcji z dniem 19 października br., podała spółka.

bDSxJCOa
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)