Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Senat wprowadził poprawki do ustawy okołobudżetowej na rok 2021

0
Podziel się:

Senat wprowadził do ustawy okołobudżetowej na rok 2021 poprawki, zakładające m.in. utrzymanie kontroli parlamentarnej nad przesunięciami środków w ramach poszczególnych części budżetowych i nad tworzeniem nowych rezerw budżetowych. Senatorowie usunęli zapis o dokapitalizowaniu Funduszu Reprywatyzacji kwotą 3 mld zł.

Senat wprowadził poprawki do ustawy okołobudżetowej na rok 2021

Za ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciwny, 1 wstrzymał się od głosu.

Wprowadzone przez Senat poprawki mają na celu m.in. utrzymanie kontroli parlamentarnej nad przenoszeniem przez ministra finansów i ministra obrony narodowej wydatków dotyczących obronności pomiędzy działami klasyfikacji wydatków Skarbu Państwa, a także poddanie takiej kontroli przeniesień wydatków budżetowych na wpłatę do Funduszu Solidarnościowego

Inna z poprawek zakłada, że utworzenie w 2021 r. nowej rezerwy celowej związanej z realizacją zadań mających na celu przeciwdziałania i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz epidemii wymaga uzyskania opinii komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu.

Senatorowie usunęli z ustawy zapis umożliwiający przekazanie w 2021 r przez ministra właściwego do spraw budżetu Funduszowi Reprywatyzacji wartościowych papierów skarbowych o wartości do 3 mld zł. Zmienili także definicję dochodu jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez odesłanie do ustawy o dochodach JST.

Ustawa okołobudżetowa jest nierozerwalnie związana z projektem ustawy budżetowej na 2021 rok. Zawiera regulacje, które mają pomóc w realizacji budżetu.

Zakłada emisję obligacji na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) i dokapitalizowanie go w przyszłym roku kwotą 6,6 mld zł.

Zawiera też zapis, umożliwiający przedłużenie na 2021 r. obowiązywania przepisów uelastycznienia zarządzania samorządowymi finansami w zakresie reguł fiskalnych obowiązujących samorządy terytorialne, na wzór tych obowiązujących w tym roku ze względu na pandemię.

Ustawa okołobudżetowa zmierza m.in. do zamrożenia wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach sektora finansów publicznych na poziomie 2020 r. Zakłada, że przyszłym roku utrzymanie podstawy do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych (ZFŚP) na obecnym poziomie oraz m.in. zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w części budżetowej prezesa ZUS.

Planowane jest wprowadzenie czasowego mechanizmu finansowania wybranych szkół wyższych i instytucji prowadzących najistotniejsze badania naukowe. Minister właściwy do spraw budżetu na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ma przekazać na ten cel w przyszłym roku skarbowe papiery wartościowe o wartości 496,7 mln zł.

Kolejną zmianą jest "zamrożenie" podstawy do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych dla sfery budżetowej oraz na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych.

W przypadku sfery budżetowej (jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) wydatki na ZFŚP mają charakter obligatoryjny i w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych obciążają budżet państwa. "Zamrożenie" odpisów ma zapobiec wzrostowi wydatków budżetu państwa.

W roku 2021 wysokość odpisu ma być ustalana na podstawie wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), które wynosi 4,13 tys. zł, analogicznie, jak w tym roku. Przyjmując tę kwotę, odpis podstawowy na jednego pracownika (37,5% podstawy) wyniesie ok. 1,55 tys. zł. Ma to spowodować oszczędności w odpisach pracowników, zatrudnionych w jednostkach budżetowych na poziomie ok. 30 mln zł, nauczycieli - ok. 467 mln zł, sędziów - 184 mln zł oraz mundurowych (łącznie z emerytami MS) - 11,1 mln zł.

Szacunkowe oszczędności dla budżetu państwa z tytułu zmiany zasad dotyczących tworzenia funduszu nagród dla administracji publicznej w roku 2021 mają wynieść ok. 694 mln zł. Wprowadzenie możliwości finansowania w roku 2021 zadań związanych z informatyzacją państwa ze środków Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) to oszczędność rzędu ok. 100 mln zł.

forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)