Notowania

lts
06.03.2015 11:38

Spółka dnia: Miliardowa strata Lotosu nie zaskoczyła inwestorów

Taniejąca ropa naftowa miała negatywny wpływ na wyniki spółki.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)

Grupa Lotos podała wyniki finansowe za 2014 r. Po tym, co dwa miesiące wcześniej zaprezentował PKN Orlen (5,8 mld zł strat) nie należało spodziewać się niczego dobrego.

Głównym powodem strat były spadające ceny ropy naftowej, co wpłynęło na wycenę trzymanych przez spółkę zapasów. Odpis w czwartym kwartale na aktywa w segmencie poszukiwań i wydobycia oraz rezerwy zmniejszyły wynik koncernu o 0,8 mld zł. Gdyby przyjąć, że zysk/stratę na sprzedawanych paliwach należy liczyć względem ostatnich cen zakupu surowca, wtedy ostateczny wynik byłby dużo lepszy.

Według tzw. metody LIFO_ ( _Last In, First Out), która rozchód zapasów każe księgować według ceny ostatnich przyjętych do magazynu wyrobów, w 2014 r. EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) całego roku był dodatni (6,5 mln zł) i wyższy od tego prezentowanego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości o aż 0,9 mld zł. Oczekiwania rynkowe EBITDA wg LIFO były trochę wyższe, ale tylko o prawie 170 mln zł.

Zgodne z oczekiwaniami okazały się natomiast przychody spółki, które jednak spadły o 12 proc. r/r. Tu znowu decydujące były kilkudziesięcioprocentowe spadki światowych cen paliw. Wolumenowo sprzedaż Lotosu wzrosła - na rynku krajowym do 6,28 mln ton, względem 6,26 mln ton w 2013 r., a na rynki eksportowe do 4,07 mln ton z 3,08 mln ton.

Wyniki finansowe Grupy Lotos

wyniki 4 kw. kons. różnica q/q wyniki 2014 r/r
Przychody 6575,8 6491,7 1,30% -12,90% 28501,887 -12,40%
EBITDA -856,8 -651,4 31,50% - -584,067 -172,19%
EBITDA LIFO 6,5 174 -96,30% -98,10% 378,041 -96,40%
EBIT -1074,9 -854,5 25,80% - -1393,008 -936,14%
EBIT LIFO -211,6 21 - - -430,9 -
Zysk netto -1276,4 -1001,4 27,50% -5646,19% -1466,372 -3820,34%
marża EBITDA -13,00% -10,00% -3,01 -16,78 -2,05% -14,39
marża EBIT -16,30% -13,20% -3,2 -17,4 -4,89% -15,44
marża netto -19,40% -15,50% -3,91 -18,95 -5,14% -19,09

Źródło: Money.pl na podstawie danych Lotosu.

Wspomniane wyżej czynniki już dwa miesiące wcześniej uwzględniono w cenach akcji gdańskiej firmy i w prognozach jej wyników. Dlatego notowania spółki nie spadają dzisiaj jak szalone, a nawet po dwóch godzinach handlu rosną o 0,8 proc.

Notowania Lotos - 3 dni

W pierwszej połowie stycznia swoje wyceny akcji Lotosu drastycznie obniżały biura DI Investors (korekta wyceny o 18 proc.), DM mBanku (o 31 proc.), DM PKO BP (o 35 proc.) i DM BOŚ (o 25 proc.), jednocześnie zalecając trzymanie akcji spółki. W ich wyniku przez pierwsze dwa tygodnie 2015 roku akcje spadły o prawie pięć procent. Obecne ceny giełdowe są zbliżone do wycen biur maklerskich.

data rekomendacji instytucja rekomendacja cena z dnia rekomendacji zł cena docelowa zł zmiana ceny docelowej (%) różnica do ceny bieżącej (%)
2015-02-24 DM BZ WBK sprzedaj 25,1 23,9 - -10,15%
2015-02-23 Wood&Company trzymaj 25 27,6 - 3,76%
2015-01-14 DI Investors neutralnie 26,28 27 -18,18% 1,50%
2015-01-14 DM PKO BP trzymaj 24,9 27,62 -34,55% 3,83%
2015-01-13 DM BOŚ SA trzymaj 26,39 27,3 -25,00% 2,63%
2015-01-08 DM mBanku trzymaj 27 26,8 -30,57% 0,75%

Na czym Lotos zarabia?

W strukturze sprzedaży 62 proc. stanowi sprzedaż w kraju, a 38 za granicą. Lotos sprzedaje głównie olej napędowy - 45 proc. sprzedaży, benzyna daje _ tylko _ 15 proc. przychodów, a ciężki olej opałowy 14 proc.

W obszarze detalicznym grupa zanotowała 11,5 mln zł straty operacyjnej wobec 7,3 mln zł straty przed rokiem. Spółka tłumaczy to dokonaniem odpisu _ z tytułu utraty wartości aktywów dotyczących stacji paliw w kwocie 15,8 mln zł _.

W segmencie wydobywczym spółka wykazała przychody o 55 proc. wyższe niż w 2013 r., ale strata EBITDA 280 mln zł była gorszym o 590 ml n zł wynikiem tego segmentu, niż to miało miejsce rok wcześniej. Koszty produkcji na tzw. baryłkę ekwiwalentną nieznacznie wzrosły o 7% do poziomu 19,58 USD/boe. Wydobycie ze złóż norweskich i bałtyckich osiągnęło poziom 235 tys. ton.

Tagi: lts, spółka dnia, giełda, wiadomości, gospodarka, najważniejsze, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz