Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-01-14
PIW Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 stycznia 2020 roku oraz informacja o przerwie w obradach.
0,34
+5,88
2020-01-14
PIW Wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14.01.2020 r.posiadających ponad 5% udziału w głosach.
0,34
+5,88
2019-12-20
PIW Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.
0,30
+1,01
2019-12-18
PIW Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platynowe Inwestycje SE.
0,30
0,00
2019-12-16
PIW Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
0,33
-10,00
2019-11-29
PIW SA-Q 3/2019: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
0,33
0,00
2019-10-09
PIW Informacja dla Akcjonariuszy – procedura wprowadzenia części akcji serii F do obrotu.
0,43
0,00
2019-10-04
PIW Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta.
0,47
-9,89
2019-09-30
PIW SA-P /2019: formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
0,47
0,00
2019-09-26
PIW Informacja dla Akcjonariuszy.
0,40
+20,00
2019-09-24
PIW Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.
0,45
0,00
2019-09-13
PIW Rejestracja zmian Statutu Spółki w KRS w sprawie przyjęcia waluty Euro, w której będzie wyrażany kapitał Spółki.
0,50
0,00
2019-09-12
PIW Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
0,50
0,00
2019-07-01
PIW Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020.
0,55
0,00
2019-06-27
PIW Informacje osób pełniących obowiązki zarządcze złożone w trybie art. 19 MAR.
0,55
0,00
2019-06-27
PIW Nabycie akcji własnych.
0,55
0,00
2019-06-27
PIW Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.
0,55
0,00
2019-06-27
PIW Rozliczenie umowy sprzedaży jednostek kryptowaluty bitcoin.
0,55
0,00
2019-06-26
PIW Nabycie akcji własnych Spółki.
0,55
0,00
2019-06-24
PIW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platynowe Inwestycje SE w dniu 24.06.2019 r.
0,55
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 32
  • Następna strona