Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów38 76637 74138 58738 543
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 7945 798-2 2386 028
Zysk (strata) brutto2 9245 918-1 9766 173
Zysk (strata) netto2 1964 722-1 6755 000
Przepływy netto-613-8 4613 626-4 681
Przepływy netto z działalności operacyjnej12 6906 23513 13616 348
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-14 102-14 327-9 090-11 193
Przepływy netto z działalności finansowej799-369-420-9 836
Aktywa razem479 137474 091482 963472 277
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania128 595115 744129 339116 915
Zobowiązania długoterminowe4 5633 76183 2154 493
Zobowiązania krótkoterminowe124 032111 98346 124112 422
Kapitał własny350 542358 347353 624355 362
Kapitał zakładowy207 792207 792207 792207 792
Liczba akcji (tys. szt.)12 987,0012 987,0012 987,0012 987,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)26,9927,5927,2327,36
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,170,36-0,130,39
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów151 887148 258146 077144 312
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 22112 60312 97313 404
Zysk (strata) brutto13 93312 90112 92613 112
Zysk (strata) netto10 95810 00710 19310 446
Przepływy netto3 072-1 558-4 0034 518
Przepływy netto z działalności operacyjnej45 82446 15949 39243 712
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-32 600-21 627-22 613-27 242
Przepływy netto z działalności finansowej-10 152-26 090-30 782-11 952
Aktywa razem482 963474 412487 412508 212
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania129 339122 655134 363152 370
Zobowiązania długoterminowe83 21583 783100 992119 731
Zobowiązania krótkoterminowe46 12438 87233 37132 638
Kapitał własny353 624351 757353 049355 843
Kapitał zakładowy207 792207 792207 792207 792
Liczba akcji (tys. szt.)12 987,0012 987,0012 987,0012 987,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)27,2327,0927,1827,40
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,840,770,790,80
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)