Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-06-28
ASP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 28.06.2019
0,12
0,00
2019-06-05
ASP Postępowanie restrukturyzacyjne - sanacja
0,13
0,00
2019-05-31
ASP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
0,12
+8,33
2019-04-11
ASP Wypowiedzenie umowy kredytu
0,11
+10,09
2019-04-05
ASP Wycofanie wniosku o upadłość – postanowienie sądu
0,11
0,00
2019-03-28
ASP Wycofanie wniosku o upadłość
0,06
0,00
2019-03-21
ASP Korekta raportu 10/2019 - Wniosek o upadłość
0,09
-22,22
2019-03-20
ASP Wniosek o upadłość
0,09
0,00
2019-03-13
ASP Wypowiedzenie umów najmu
0,15
0,00
2019-03-11
ASP Wypowiedzenie umów najmu
0,15
0,00
2019-02-28
ASP Złożenie wniosku o o postępowanie restrukturyzacyjne
0,14
+7,14
2019-02-11
ASP Złożenie wniosku o upadłość
0,23
-34,78
2019-02-01
ASP Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
0,22
+4,55
2019-02-01
ASP Nabycie udziałów / Purchase of shares
0,22
+4,55
2019-02-01
ASP Nabycie udziałów w spółce zależnej / Acquisition of shares in a subsidiary
0,22
+4,55
2019-01-29
ASP Korekta raportu 1/2019 - Zawarcie porozumienia z Hydropress S.E. / Correction report 1/2019 Conclusion of an agreement with Hydropress S.E.
0,19
+15,79
2019-01-28
ASP Zawarcie porozumienia z Hydropress S.E. / Conclusion of an agreement with Hydropress S.E.
0,19
0,00
2018-08-01
ASP Zmiana w Statucie Emitenta
0,31
-6,45
2018-07-02
ASP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 29.06.2018 / List of shareholders holding at least 5% of votes at the Ordinary General Meeting of Shareholders on June 29, 2018
0,25
0,00
2018-06-01
ASP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
0,24
+4,17
  • Poprzednia strona
  • z 5
  • Następna strona