Trwa ładowanie...
bEgJOJYR

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów301205225295
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-435-2 056-140-1 896
Zysk (strata) brutto-435-2 056-135-1 348
Zysk (strata) netto-435-2 056-135-1 348
Przepływy netto26-6-95-56
Przepływy netto z działalności operacyjnej26-6-358-56
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej002250
Przepływy netto z działalności finansowej00380
Aktywa razem13 3214 2266 13911 430
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 63213 15513 01312 949
Zobowiązania długoterminowe4 9694 9694 9694 969
Zobowiązania krótkoterminowe8 6638 1868 0447 980
Kapitał własny-311-8 929-6 874-1 519
Kapitał zakładowy7 7085 7085 7085 708
Liczba akcji (tys. szt.)11 415,1611 415,1611 415,1611 415,16
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,03-0,78-0,60-0,13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,04-0,18-0,01-0,12
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9752 1889 1808 246
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 569-2 449-1 381966
Zysk (strata) brutto-4 606-3 236-2 665-471
Zysk (strata) netto-4 606-3 236-2 665-960
Przepływy netto-117-95-1 174302
Przepływy netto z działalności operacyjnej-117277657-1 201
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej00892 570
Przepływy netto z działalności finansowej0-372-1 920-1 067
Aktywa razem4 22621 74623 68529 161
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 15513 45613 20315 492
Zobowiązania długoterminowe4 9694 3794 4206 341
Zobowiązania krótkoterminowe8 1869 0778 7839 150
Kapitał własny-8 9298 29010 48113 669
Kapitał zakładowy5 7085 7085 7085 708
Liczba akcji (tys. szt.)11 415,1611 415,1611 415,1611 415,16
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,780,730,921,20
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,40-0,28-0,23-0,08
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEgJOJZz