Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q42019Q32019Q22019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów133 427155 968116 740107 986
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 0049 9116 172-3 784
Zysk (strata) brutto6 5616 6076 633-4 839
Zysk (strata) netto5 4635 4995 437-3 748
Przepływy netto-8 5036 2578 699-5 264
Przepływy netto z działalności operacyjnej28 11113 5449 021-17 062
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 244-1 2824 926-2 844
Przepływy netto z działalności finansowej-33 370-6 005-5 24814 642
Aktywa razem357 388365 608363 160344 993
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania248 966266 655270 041253 218
Zobowiązania długoterminowe94 41977 03373 95868 092
Zobowiązania krótkoterminowe154 547189 622196 083185 126
Kapitał własny102 54297 03791 71291 221
Kapitał zakładowy3 0273 0273 0273 027
Liczba akcji (tys. szt.)6 054,546 054,546 054,546 054,54
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)16,9416,0315,1515,07
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,900,910,90-0,62
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów514 121251 271229 292203 675
Zysk (strata) z działalności operacyjnej24 30329 00724 89118 733
Zysk (strata) brutto14 96229 19715 99916 911
Zysk (strata) netto12 65123 39812 98814 027
Przepływy netto1 189-12 25011 2713 352
Przepływy netto z działalności operacyjnej33 61428 81416 86624 379
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 444-40 735-5 671-10 023
Przepływy netto z działalności finansowej-29 981-32976-11 004
Aktywa razem357 388187 583153 203133 672
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania248 96692 69275 35060 664
Zobowiązania długoterminowe94 41926 96416 92916 800
Zobowiązania krótkoterminowe154 54765 72858 42143 864
Kapitał własny102 54294 89177 85373 008
Kapitał zakładowy3 0273 0273 0273 027
Liczba akcji (tys. szt.)6 054,546 054,546 054,546 054,54
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)16,9415,6712,8612,06
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,093,872,152,32
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport