Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-06-11
CDL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S.A. zwołanym na dzień 11 czerwca 2024 roku
14,40
0,00
2024-06-11
CDL Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S. A. w dniu 11 czerwca 2024 roku
14,40
0,00
2024-05-27
CDL Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
15,10
0,00
2024-05-17
CDL QS 1/2024: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
14,90
0,00
2024-05-14
CDL Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 czerwca 2024 roku
13,90
0,00
2024-05-10
CDL Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o umorzeniu akcji własnych skupionych w ramach programu skupu akcji własnych wraz z podsumowaniem programu
13,30
+3,76
2024-04-15
CDL Uzyskanie przez Emitenta decyzji ubezpieczyciela w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości inwestycji w nabycie udziałów spółki zależnej z siedzibą w Białorusi
12,80
0,00
2024-03-29
CDL SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
12,60
0,00
2024-03-29
CDL RR /2023: formularz dla raportów rocznych
12,60
0,00
2024-01-30
CDL Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024.
12,10
+1,65
2023-11-17
CDL QS 3/2023: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
14,20
0,00
2023-10-26
CDL Utrata przez Emitenta kontroli nad spółką zależną z siedzibą w Białorusi
14,50
0,00
2023-10-23
CDL Powzięcie informacji o postawieniu w stan wymagalności kredytu udostępnionego w ramach wielowalutowej odnawialnej linii kredytowej spółki zależnej od Emitenta z siedzibą w Białorusi oraz złożeniu przez Dyrektora generalnego spółki zależnej wniosku o restrukturyzację do Regionalnego Komitetu Wykonawczego w Mińsku.
15,50
0,00
2023-10-02
CDL PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16,00
0,00
2023-09-27
CDL Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o dokonaniu dalszych odpisów aktualizujących wartość udziałów i aktywów spółki zależnej z siedzibą w Białorusi
16,00
0,00
2023-08-28
CDL Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2023
17,00
0,00
2023-06-20
CDL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S.A. zwołanym na dzień 20 czerwca 2023 roku
19,60
-4,59
2023-06-20
CDL Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S. A. w dniu 20 czerwca 2023 roku
19,60
-4,59
2023-06-19
CDL Uzupełnienie dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
18,70
+4,81
2023-05-30
CDL QS 1/2023: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
19,90
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 17
  • Następna strona