Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CDRL: strona spółki
15.04.2024, 21:23

CDL Uzyskanie przez Emitenta decyzji ubezpieczyciela w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości inwestycji w nabycie udziałów spółki zależnej z siedzibą w Białorusi

Zarząd CDRL S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 15 kwietnia otrzymał decyzję KUKE S.A. o uznaniu zasadności zgłoszonego roszczenia o wypłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia inwestycji bezpośredniej w postaci nakładów pieniężnych poniesionych przez Emitenta w celu nabycia pakietu większościowego udziałów (74,9%) w przedsiębiorstwie białoruskim LLC DPM z siedzibą w Mińsku na Białorusi („Inwestycja”).
Przyznane odszkodowanie opiewa na kwotę 18.185.148,00 PLN, co stanowi 90 % wysokości zainwestowanych środków i jest maksymalną wysokością rekompensaty możliwą do wypłaty na podstawie umowy ubezpieczenia. Wypłata odszkodowania nastąpi w ciągu najbliższych dni. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zmniejszenie poziomu zadłużenia, w tym w szczególności kredytowego oraz finansowanie wydatków związanych z działalnością bieżącą. Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną, mając na uwadze skutki finansowe przyznania finansowania, które znajdą odzwierciedlenie w wynikach finansowych II kwartału 2024 roku, a także istotny wpływ tego zdarzenia na sytuację finansową i gospodarczą Emitenta i jego Grupy kapitałowej.

Inne komunikaty