Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q42018Q32018Q22018Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów273 604248 667126 37864 386
Zysk (strata) z działalności operacyjnej203 12569 47550 58481 270
Zysk (strata) brutto196 88953 321108 20066 002
Zysk (strata) netto147 60131 26875 81250 677
Przepływy netto-81 987178 864-176 084-157 595
Przepływy netto z działalności operacyjnej163 50174 456-36 305-59 369
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-168 98893 955128 158-92 045
Przepływy netto z działalności finansowej-76 50010 453-267 937-6 181
Aktywa razem3 978 6403 793 4083 697 7823 989 064
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 483 1812 238 1252 182 7122 311 277
Zobowiązania długoterminowe1 472 4951 234 5171 206 2091 081 123
Zobowiązania krótkoterminowe1 010 6861 003 608976 5031 230 154
Kapitał własny1 495 5731 555 3931 515 1791 677 895
Kapitał zakładowy20 63520 63520 63520 635
Liczba akcji (tys. szt.)412 690,58412 690,58412 690,58412 690,58
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,623,773,674,07
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,360,080,180,12
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów713 035640 985480 075586 055
Zysk (strata) z działalności operacyjnej404 454275 829611 653911 059
Zysk (strata) brutto424 412364 399196 590677 679
Zysk (strata) netto305 358313 016393 345514 091
Przepływy netto-236 80239 975-184 655461 717
Przepływy netto z działalności operacyjnej142 283-276 124142 805164 862
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-38 920-46 2432 374 278-578 888
Przepływy netto z działalności finansowej-340 165362 342-2 701 738875 743
Aktywa razem3 978 6403 852 9603 369 7928 388 951
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 483 1812 263 0571 835 9984 725 448
Zobowiązania długoterminowe1 472 4951 177 654880 4144 025 174
Zobowiązania krótkoterminowe1 010 6861 085 403939 243700 274
Kapitał własny1 495 5731 590 0101 533 8943 663 596
Kapitał zakładowy20 63520 63520 63520 635
Liczba akcji (tys. szt.)412 690,58412 690,58412 690,58412 690,58
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,623,853,728,88
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,740,760,951,25
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport