Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów250 82161 38669 415273 604
Zysk (strata) z działalności operacyjnej88 03152 72852 067203 125
Zysk (strata) brutto70 77452 35837 272196 889
Zysk (strata) netto49 09936 07131 833147 601
Przepływy netto206 762-161 90731 446-81 987
Przepływy netto z działalności operacyjnej-4 2338 627-113 822163 501
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej180 509-192 367133 995-168 988
Przepływy netto z działalności finansowej30 48621 83311 273-76 500
Aktywa razem4 659 4214 535 3474 363 9843 978 640
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 282 3133 001 0982 861 4232 483 181
Zobowiązania długoterminowe1 979 9541 949 4501 700 6041 472 495
Zobowiązania krótkoterminowe1 302 3591 051 6481 160 8191 010 686
Kapitał własny1 377 2291 534 3681 502 6791 495 573
Kapitał zakładowy20 63520 63520 63520 635
Liczba akcji (tys. szt.)412 690,58412 690,58412 690,58412 690,58
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,343,723,643,62
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,120,090,080,36
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów713 035640 985480 075586 055
Zysk (strata) z działalności operacyjnej404 454275 829611 653911 059
Zysk (strata) brutto424 412364 399196 590677 679
Zysk (strata) netto305 358313 016393 345514 091
Przepływy netto-236 80239 975-184 655461 717
Przepływy netto z działalności operacyjnej142 283-276 124142 805164 862
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-38 920-46 2432 374 278-578 888
Przepływy netto z działalności finansowej-340 165362 342-2 701 738875 743
Aktywa razem3 978 6403 852 9603 369 7928 388 951
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 483 1812 263 0571 835 9984 725 448
Zobowiązania długoterminowe1 472 4951 177 654880 4144 025 174
Zobowiązania krótkoterminowe1 010 6861 085 403939 243700 274
Kapitał własny1 495 5731 590 0101 533 8943 663 596
Kapitał zakładowy20 63520 63520 63520 635
Liczba akcji (tys. szt.)412 690,58412 690,58412 690,58412 690,58
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,623,853,728,88
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,740,760,951,25
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport