Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów52 176712 791112 257103 956
Zysk (strata) z działalności operacyjnej109 31647 03729 3152 906
Zysk (strata) brutto74 773113 854-9 025-3 384
Zysk (strata) netto78 99980 622-5 941-2 880
Przepływy netto-14 838-149 913-98 96114 217
Przepływy netto z działalności operacyjnej-19 449-35 092-43 94322 113
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej4 90375 905277 695-95 984
Przepływy netto z działalności finansowej-292-190 726-332 71388 088
Aktywa razem3 619 8136 434 8803 281 1373 553 324
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 388 1304 571 3432 041 7292 307 975
Zobowiązania długoterminowe1 492 1262 099 2911 382 4001 182 180
Zobowiązania krótkoterminowe896 0042 403 989659 3291 125 795
Kapitał własny1 231 6831 679 6101 239 4081 245 349
Kapitał zakładowy20 63520 63520 63520 635
Liczba akcji (tys. szt.)412 690,58412 690,58412 690,58412 690,58
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,984,073,003,02
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,190,20-0,01-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 532 6651 212 854880 133
Zysk (strata) z działalności operacyjnej233 098338 16751 741
Zysk (strata) brutto261 892176 612398 188
Zysk (strata) netto188 922122 093299 532
Przepływy netto261 583-165 19852 763
Przepływy netto z działalności operacyjnej119 167-70 736-82 396
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej604 012-752 895-132 358
Przepływy netto z działalności finansowej-461 596658 433267 517
Aktywa razem6 434 8805 630 7964 810 429
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 571 3433 946 2373 248 186
Zobowiązania długoterminowe2 099 2911 939 3761 970 451
Zobowiązania krótkoterminowe2 403 9891 962 9721 277 735
Kapitał własny1 679 6101 684 6851 562 365
Kapitał zakładowy20 63520 63520 635
Liczba akcji (tys. szt.)412 690,58412 690,58412 690,58
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,074,083,79
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,460,300,73
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport