Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów52 176712 791112 257103 956
Zysk (strata) z działalności operacyjnej109 31647 03729 3152 906
Zysk (strata) brutto74 773113 854-9 025-3 384
Zysk (strata) netto78 99980 622-5 941-2 880
Przepływy netto-14 838-149 913-98 96114 217
Przepływy netto z działalności operacyjnej-19 449-35 092-43 94322 113
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej4 90375 905277 695-95 984
Przepływy netto z działalności finansowej-292-190 726-332 71388 088
Aktywa razem3 619 8136 434 8803 281 1373 553 324
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 388 1304 571 3432 041 7292 307 975
Zobowiązania długoterminowe1 492 1262 099 2911 382 4001 182 180
Zobowiązania krótkoterminowe896 0042 403 989659 3291 125 795
Kapitał własny1 231 6831 679 6101 239 4081 245 349
Kapitał zakładowy20 63520 63520 63520 635
Liczba akcji (tys. szt.)412 690,58412 690,58412 690,58412 690,58
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,984,073,003,02
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,190,20-0,01-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów437 722329 559880 133
Zysk (strata) z działalności operacyjnej117 479144 33151 741
Zysk (strata) brutto32 43577 688398 188
Zysk (strata) netto27 84257 825299 532
Przepływy netto-33 198-124 71052 763
Przepływy netto z działalności operacyjnej49 418-41 217-82 396
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej142 426-286 219-132 358
Przepływy netto z działalności finansowej-225 042202 726267 517
Aktywa razem3 526 0163 280 6044 810 429
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 373 3321 961 7983 248 186
Zobowiązania długoterminowe1 437 513908 7791 970 451
Zobowiązania krótkoterminowe935 8191 053 0191 277 735
Kapitał własny1 152 6841 318 8061 562 365
Kapitał zakładowy20 63520 63520 635
Liczba akcji (tys. szt.)412 690,58412 690,58412 690,58
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,793,203,79
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,070,140,73
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport