Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-09
WIK Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
1,10
-1,82
2019-10-02
WIK Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej
1,11
0,00
2019-10-02
WIK Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w III kwartałach 2019 r.
1,11
0,00
2019-10-01
WIK Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej
1,11
0,00
2019-09-30
WIK Zawarcie istotnej umowy
1,11
0,00
2019-09-19
WIK Oferta zakupu akcji WIKANA S.A.
1,13
0,00
2019-09-18
WIK QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,13
0,00
2019-09-18
WIK PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
1,13
0,00
2019-09-18
WIK Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019 r.
1,12
0,00
2019-09-16
WIK Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego
1,13
-0,88
2019-07-05
WIK Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I półroczu 2019 r.
1,11
0,00
2019-07-01
WIK Korekta raportu bieżącego 21/2019
1,08
+0,93
2019-06-28
WIK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
1,09
-0,92
2019-06-28
WIK Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
1,09
-1,83
2019-06-25
WIK Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej
1,09
0,00
2019-06-14
WIK Zawarcie umowy o kredyt odnawialny w związku z realizacją projektów deweloperskich
1,08
+1,85
2019-05-31
WIK Rezygnacja osoby zarządzającej
1,02
+7,84
2019-05-31
WIK Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r.
1,02
+7,84
2019-05-31
WIK Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.
1,02
+7,84
2019-05-30
WIK QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,10
-7,27
  • Poprzednia strona
  • z 75
  • Następna strona