Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-03-13
WIK Zawarcie umowy nabycia nieruchomości komercyjnej
1,15
0,00
2019-02-21
WIK Zawarcie warunkowej umowy nabycia nieruchomości komercyjnej
1,25
-7,20
2019-02-14
WIK Zawarcie aneksu do warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej
1,30
0,00
2019-01-25
WIK Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów ogólnej liczby głosów w WIKANA S.A.
0,88
+5,68
2019-01-23
WIK Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.
0,89
-1,12
2019-01-11
WIK Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2018 r. i ich wpływie na wynik ww. okresu
0,75
0,00
2019-01-04
WIK Całkowita przedterminowa spłata przez spółkę zależną umowy kredytu budowlano – hipotecznego
0,68
+4,41
2018-12-21
WIK Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do istotnej umowy
0,70
0,00
2018-12-21
WIK Korekta raportu bieżącego nr 42/2018
0,70
-7,14
2018-12-20
WIK Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej
0,70
0,00
2018-12-20
WIK Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej
0,70
0,00
2018-12-20
WIK Aneks do umowy pożyczki zawartej z akcjonariuszem
0,70
0,00
2018-12-20
WIK Zawarcie przez spółkę zależną umowy nabycia nieruchomości inwestycyjnej
0,70
-7,14
2018-12-07
WIK Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego
0,78
0,00
2018-11-30
WIK Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego
0,78
0,00
2018-11-29
WIK Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej
0,80
-2,50
2018-11-27
WIK QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,80
-1,25
2018-11-26
WIK Zawarcie warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej
0,80
0,00
2018-11-26
WIK Uzgodnienie wzorów gwarancji do zawartych przez spółkę zależną istotnych umów
0,80
0,00
2018-11-23
WIK Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartały 2018 roku
0,75
+5,33
  • Poprzednia strona
  • z 73
  • Następna strona