Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q12018Q42018Q32018Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów98 247132 50086 28582 689
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 8303 3694 2452 655
Zysk (strata) brutto4 7333 3094 7882 628
Zysk (strata) netto3 9252 1393 9762 011
Przepływy netto5 547-4 5864 986-4 990
Przepływy netto z działalności operacyjnej4 401-3 1627 1922 754
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 167-836-1 924602
Przepływy netto z działalności finansowej-21-588-282-8 346
Aktywa razem136 393117 051107 21498 156
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania77 95661 54553 84748 765
Zobowiązania długoterminowe23 9132 9332 8092 817
Zobowiązania krótkoterminowe54 04358 61251 03845 948
Kapitał własny58 43755 50653 36749 391
Kapitał zakładowy750750750750
Liczba akcji (tys. szt.)3 748,263 748,263 748,263 748,26
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)15,5914,8114,2413,18
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,050,571,060,54
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów396 483341 608338 313281 692
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 89313 43711 89510 052
Zysk (strata) brutto14 35514 36511 9249 995
Zysk (strata) netto11 00111 6579 3278 030
Przepływy netto-6 844-1 7346 988-1 737
Przepływy netto z działalności operacyjnej5 3799 31313 3379 601
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 765-3 587-668-3 386
Przepływy netto z działalności finansowej-9 458-7 460-5 681-7 952
Aktywa razem117 051114 03590 85786 585
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania61 54561 28442 48042 287
Zobowiązania długoterminowe2 9332 2221 7401 275
Zobowiązania krótkoterminowe58 61259 06240 74041 012
Kapitał własny55 50652 75148 37744 298
Kapitał zakładowy750750750750
Liczba akcji (tys. szt.)3 748,263 748,263 748,263 748,26
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)14,8114,0712,9111,82
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,943,112,492,14
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport